De Les van Dallas – Toespraak J.F.Kennedy

mei 15, 2024

Series: Conspiracy

Uitzonderlijke toespraak van wijlen president John Fitzgerald Kennedy

( Massachusetts 29 mei 1917 – Dallas 22 november 1963 )

TOESPRAAK GEHOUDEN TOT DE PERSGENODIGDEN OP 27 APRIL 1961  BETREFFENDE “SECRET SOCIETY” ( dit is een beknopte tekst weergave )

Dames en heren. Het woord ‘geheimhouding’ is iets waar we een afkeer van hebben en onverenigbaar met een vrij open samenleving. En we verzetten ons als volk inherent en historisch gezien en van oudsher, tegenover geheime genootschappen, geheime afspraken en geheime procedures. Want wij hebben wereldwijd te kampen met een allesomvattende gewetenloze samenzwering, die voornamelijk clandestiene middelen gebruikt om haar invloedssfeer uit te breiden, door infiltratie in plaats van invasie, ondermijning in plaats van verkiezingen, intimidatie in plaats van vrije keuze. Het is een systeem dat grote hoeveelheden menselijke en materiële hulpbronnen kan inzetten voor het opzetten van een hecht, uiterst efficiënt apparaat, dat militaire, diplomatieke, politieke, economische, wetenschappelijke en inlichtingenoperaties omvat. De voorbereidingen blijven verborgen en fouten worden afgedekt. Andersdenkenden worden monddood gemaakt in plaats van aangemoedigd. Uitgaven worden niet ter discussie gesteld, geheimen niet onthuld. Daarom besloot de Atheense wetgever Solon (circa 636-558v.Chr.) om beperkingen op debat en polemiek tot een misdrijf te maken. Ik vraag u om hulp bij de kollossale taak om het Amerikaanse volk in te lichten en te waarschuwen, erop vertrouwend dat de mens, met uw hulp, kan zijn wat hij of zij is en moet zijn: Vrij en onafhankelijk.

2 JAAR LATER WERD J. F. KENNEDY VERMOORD IN DALLAS OP 22-11-1963

JFK s toespraak over geheime genootschappen
YouTube
irma schiffers