En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Lectori Salutem ! De Lezer Heil !

Het is mijn intentie voorlopig slechts enkele van mijn Bijbelstudies, lezingen, artikelen e.d. ‘in the picture’ te plaatsen.  Mijn wens: moge het zijn tot eer van God! Mijn website wil de aandacht vestigen op het Boek der boeken. Een bestseller. 

De Bijbel, het Woord van God! De Heilige Schrift was, is en zal zijn – in alle tijden, voor miljoenen mensen – een wegwijzer, een kompas en een gids. Gods Woord reikt Goddelijke oplossingen aan voor menselijke problemen. 

De Bijbel verhaalt de leerzame geschiedenissen uit het verleden, onderwijst ons in het heden en schildert ons een toekomstbeeld voor ogen waarin God minutieus tot in de kleinste details zijn meesterplan zal uitvoeren.  

Wat voor duistere plannen er door de eeuwen heen werden gesmeed, God spreekt altijd het eerste en het laatste woord. Hij is Alfa en Omega. Niet de ‘zoon van het verderf’ die zich, op Gods tijd, zal openbaren. 

De wereldwijde tragedie die we sinds 2020 meemaken, is mogelijk de ouverture van wat nog komen moet. 

Wat de loop der geschiedenis betreft zegt God dat Hij ‘…van den beginne de afloop ervan verkondigt…’

Hij heeft al bij voorbaat ervoor gezorgd dat ‘de tegenwoordige boze eeuw’ [ ‘eeuw’ in de betekenis van ’tijdperk’ ] zal worden afgesloten met een indrukwekkend slotakkoord!

Wil je God persoonlijk beter leren kennen, en meteen ook jezelf … lees de Bijbel.

Op de eerste bladzijde, in het eerste vers lees je: In den beginne schiep God de hemelen en de aarde’(Genesis1:vers1).God – in het hebreeuws staat er ‘Elohim’ – duidt hier al op een meervoudsvorm. Hij openbaart Zich als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In de Bijbel, geeft Hij het antwoord op de belangrijke levensvragen. Wie ben ik? Vanwaar kom ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Heb je twijfels …Worstel je hiermee …

Weet alvast dat God ontzettend veel van je houdt en er alles aan gedaan heeft wat nodig was, om jou, aan het eind van jouw levensreis, te kunnen begroeten in zijn hemel. 

Tweeduizend jaar geleden zond Hij zijn Zoon naar de aarde om het zondeprobleem van ieder mens – dus ook jouw en mijn probleem – op te lossen.

 ‘Hoe is zijn Naam en hoe de Naam van Zijn Zoon? Gij weet het toch’ (Spreuken 30:vers4). 

Zijn Naam is JEZUS CHRISTUS!

3389381

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:vers16).